1.2 Tevékenység

2. Tevékenység:
A társaság 2017. október 1-től már nem végez hulladékgazdálkodási tevékenységet.
Közszolgáltatási engedély időbeli hatálya: 2018. június 30.
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság általi minősítési osztály: A/1.
KÜJ szám: 103054366
KTJ szám: 100987505
Engedélyezett tevékenység megnevezése:
Azonosító kód:   Megnevezése:                                              Jellege:                  Mennyisége (t/év):
150101              Papír és karton csomagolási hulladék             nem veszélyes         3.000
150102              Műanyag csomagolási hulladék                      nem veszélyes         3.000
150103              Fa csomagolási hulladék                               nem veszélyes         1.000
150104              Fém csomagolási hulladék                            nem veszélyes            500
150105              Vegyes összetételű kompozit csom. hull.        nem veszélyes          1.000
150106              Egyéb, kevert csomagolási hulladék              nem veszélyes          3.000
150107              Üveg csomagolási hulladék                           nem veszélyes          2.000
150109              Textil csomagolási hulladék                          nem veszélyes             500
200101              Papír és karton                                            nem veszélyes         2.000
200102              Üveg                                                          nem veszélyes             500
200138              Fa, amely különbözik a 200137-től                nem veszélyes          1.000
200139              Műanyagok                                                 nem veszélyes          1.000
200140              Fémek                                                        nem veszélyes            500
200201              Biológiailag lebomló hulladékok                     nem veszélyes          5.000
200202              Talaj és kövek                                             nem veszélyes          1.000
200301              Egyéb települési hulladék, ideértve a kev.      nem veszélyes         20.000
200302              Piacokon keletkező hulladékok                      nem veszélyes               50
200303              Úttisztításból keletkező hulladék                    nem veszélyes              100
200307              Lom hulladék                                               nem veszélyes           2.000