1.3 Hirdetmény

3. HIRDETMÉNY
A Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  2018. június 28. napján veszteségrendezés céljából elhatározta a társaság törzstőkéjének feltételes leszállítását. 
A törzstőke leszállítás előtti összege: 26.000.000,- Ft (huszonhatmillió forint).
A törzstőke leszállítás utáni összege: 10.000,- Ft (tízezer forint)
A törzsbetétek alakulása:
a feltételes leszállítás előtt: Sárvár Város Önkormányzata  egyedüli tag vagyoni betétje 26.000.000,- Ft (huszonhatmillió forint) pénzbeli hozzájárulás

a feltételes leszállítás után: Sárvár Város Önkormányzata egyedüli tag vagyoni betétje 10.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás.

A társaság tájékoztatja esetleges hitelezőit, hogy a törzstőke leszállítása a Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján kötelező, így a Ptk. 3:204. § (1) bekezdés d) pontja alapján a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után sem tarthatnak igényt biztosítékra.

A Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a feltételes tőkeleszállítással egyidejűleg, 2018. június 28. napján elhatározta a törzstőke felemelését.

A törzstőke felemelés előtti összege: 10.000,- Ft (tízezer forint)

A törzstőke felemelés utáni összege: 3.000.000,- Ft (hárommillió forint).

A törzsbetétek alakulása:

a felemelés előtt: Sárvár Város Önkormányzata  egyedüli tag vagyoni betétje 10.000,- Ft (tízezer forint) pénzbeli hozzájárulás,

a felemelés után: Sárvár Város Önkormányzata egyedüli tag vagyoni betétje 3.000.000,- Ft, amelyből 10.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, 2.990.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

……………….………………………

Pintér László ügyvezető