3.5 Változás 2016. évtől

5. Változás 2016. január 1-től:

A társaság 2017. október 1-től már nem végez hulladékgazdálkodási tevékenységet.

Házhoz menő lomtalanítás új rendszere:

Díjmentes lomtalanítás:

2016. január 1-től a lakosság a házhoz menő lomtalanítást a bejelentést követő 10 munkanapon belül, a Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon évente egy alkalommal, maximum 2 m3 mennyiségben díjmentesen veheti igénybe. Az igénybejelentés során szükséges megadni a lomhulladék várható mennyiségét, a 2 m3 feletti lomhulladék csak a díjköteles lomtalanítás díjának megfizetése mellett szállítható el. A ki nem használt lomtalanítási alkalom a következő évre nem vihető át. A házhoz menő díjmentes lomtalanítás július és augusztus hónapok kivételével egész évben igénybe vehető, kivéve a vis maiort, évente egy alkalommal, maximum 2 m3 mennyiségben.

Díjköteles lomtalanítás:

A díjmentes lomtalanításon túl a lakosság a lomtalanítás keretébe tartozó lomhulladékot július és augusztus hónapok kivételével egész évben, kivéve a vis maiort, a bejelentést követő 10 munkanapon belül, a Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon házhoz menő díjköteles lomtalanítás keretében is kihelyezheti az ingatlan elé. Lomtalanításkor kizárólag a lomhulladék kerül elszállításra. A díjköteles lomtalanítás díja 2600 Ft/m3 + ÁFA, minimális mennyisége 1 m3.

Változás 2015. január 5-től:

A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft értesíti Önöket a kommunális hulladék gyűjtési rendjének változásáról Sárváron. Az alábbi utcákban 2015.01.05-től új rend szerint történik a kommunális hulladék gyűjtése.

UTCA: 2015.01.05-től A JÁRAT FŐ NAPJA Ahol szerződés szerint igényelték, ott a 2. ürítés napja
Arad u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Celli út CSÜTÖRTÖK hétfő
Dorottya u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Esze Tamás u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Iskola u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Kanizsai u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Kilátó u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Orsolya u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Ostffyasszonyfai u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Pálházi Göncz Miklós u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Pohárszárogató u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Sótonyi u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Újhegy u. CSÜTÖRTÖK hétfő
Vöröskavics u.  CSÜTÖRTÖK hétfő

 

A felsorolásból kimaradt utcákban a már megszokott napon változatlanul történik a gyűjtése.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. január 1-vel életbe lépő változásai Sárváron:

– Sárváron önkormányzati rendelet alapján 2015. január 1-től kötelezően részt kell venni a lakossági  ingatlanhasználónak a házhoz menő díjmentes szelektív hulladékgyűjtésben, melyhez a családi házban lakók 120 literes díjmentes új műanyag kukát kérhetnek társaságunk ügyfélszolgálatán.  A szelektív kuka ürítése díjmentes. A házhoz menő szelektív gyűjtés kéthetente szerdai napon történik, az első gyűjtés 2015. évben január 7-én lesz. A szelektív kukában gyűjthető csomagolási hulladékok: papír-, fém-, műanyag-, italos kartondoboz csomagolási hulladék, ÜVEG NEM. Kérjük Önöket családi házaknál az üveg csomagolási hulladékot az üveg gyűjtőzsákban helyezzék el, mely az ügyfélszolgálaton díjmentesen kérhető, gyűjtéskor az új üveg gyűjtőzsákot kérjük a postaládában keressék. A házhoz menő üveggyűjtés szerdai napon a várost kettő részre bontva négyhetente történik.

– Közkívánatra lakossági házhoz menő növényi eredetű biológiailag lebomló díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár családi házas ingatlanainál. A gyűjtés igénybevételéhez szükséges 60 literes előnyomott gyűjtőzsák társaságunk ügyfélszolgálatán 21 db/háztartás/év mennyiségben féléves bontásban vehető át, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak tartozása nem áll fenn, vagy azt igényléskor megfizeti. A kertvárosi városrészben már kihelyezett biokukák továbbra is használatban maradnak, aki biokukával rendelkezik díjmentes gyűjtőzsák igénybevételére nem jogosult. A gyűjtés január, február, december hónapokban havonta egy alkalommal, márciustól novemberig kéthetente egy alkalommal történik a város családi házas ingatlanainál. A fentieken túl felmerülő biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére vonatkozó igény esetén a gyűjtés igénybevételéhez szükséges 60 literes előnyomott gyűjtőzsák társaságunk ügyfélszolgálatán 75 Ft/db+Áfa áron, minimum 5 db-os kiszerelésben vásárolható meg 2015. január 12-től.

Lakossági összekötözött ágnyesedék gyűjtése évente kettő alkalommal (tavasszal és ősszel) díjmentes.

Lakossági hulladékká vált gumiabroncsot 6 db/háztartás/év mennyiségben, ólom akkumulátort, nikkel-kadmium elemet, klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezést pl: hűtő, veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket pl: TV, számítógép, egyéb háztartási elektromos berendezés, a lakossági ingatlanhasználó évente egy alkalommal Sárvár város közigazgatási területén társaságunk által meghatározott helyre maga elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti.

– Az építési-bontási hulladékot a lakossági ingatlanhasználó havonta egy alkalommal Sárváron a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti.

A lakossági hulladékgyűjtő udvar 2015.01.01-től bezárásra kerül, a hulladékgyűjtő udvarba hulladék beszállítása 2015.01.01-től nem lehetséges.